• Posted by : Unknown

  Reset firefox mà không mất history, bookmark, password và cookies.

  Vào nút 3 gạch ở bên phải, click dấu chấm hỏi

  Chọn Troubleshooting Information

  Ở tab Troubleshooting Information, click Show Folder như trong hình

  Tắt Firefox đi

  Tìm với từ khóa: .js
  Xóa các file có từ "prefs" đi

  Và đây là kết quả
   

 • - Copyright © OtakuMANO Fansub - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -